اجرای حرکت پشت بازو دمبل

1,172

اجرای حرکت پشت بازو دمبل جفت روی میز شیب دار که به فرم دهی عضلات سه سر کمک زیادی میکند . برای ارتباط با مربیان با تجربه و دریافت برنامه تمرینی اختصاصی به وبسایت ما مراجعه کنید . www.zoorkhoone.com

zoorkhoone
zoorkhoone 0 دنبال کننده