مرکز پژوهش متالورژی رازی ( معرفی آزمایشگاه ها)

195
مرکز پژوهش متالورژی رازی آدرس : تهران، كیلومتر ۲۱ جاده مخصوص كرج، جنب نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک 8 تلفن : 7- ۴۶۸۳۱۵۷۰ -۰۲۱ و ۶۳۰۷ -۰۲۱ فاكس : ۴۶۸433۷۱ و ۴۶۸۳۱۵۹۷ -۰۲۱
pixel