مارش میرا | روایت بزرگترین نسل کشی بعد از جنگ جهانی دوم

416

ستند «مارش میرا» روایتی تصویری از مراسم پیاده روی صلح در کشور بوسنی هرزگوین است که همه ساله به منظور جولای 1995 روز کشتار جمعی 8372 مرد مسلمان بوسنیایی توسط صرب ها در شهر سربرنیتسا است. صرب ها در جریان این قتل عام، هزاران زن را نیز مورد تجاوز وحشیانه و آزار و اذیت قرار دادند. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4YM