ویدئوی ۶۰ ثانیه ای ناسا به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس

1,478
ناسا چند روز قبل شصتمین سالگرد تاسیس اش را جشن گرفت. آژانس فضایی آمریکا، طی شش دهه ی گذشته، پیشگام اکتشافات فضایی جهان بوده است
pixel