پرشر سوئیچ SWITCHMATIC 2

1,630
پرشر سوییچ وسیله ای برای کنترل فشار آب در مسیر خروجی پمپ آب می باشد.با کاهش فشار آب به میزان تنظیم شده ، اتومات پمپ را روشن و با افزایش فشار و رسیدن به حد مطلوب پمپ را خاموش می کند. Electronic pressure switch fos single-phase electronic pump until 3HP (2,2 kW).
pixel