فوم پاششی پلی یورتان عایق پلی یورتان عایق صوتی سلول باز

1,979

پارس بهینه ساز7-22783326 ارائه دهنده عایق حرارتی و صوتی پلی یورتان با فوم پاششی 09122171715 آسایش صوتی در محل کار و سکونت با عایق کاری سقف، دیوار و کف به شیوه فوم پاششی پلی یورتان