داغترین‌ها: #Copa America 2019

درمان قطعی پارکینسون

9,499

یکی از بیماران که مدتها تحت درمان با دارو قرار گرفته ولی بهبود نیافته وقتی به دکتر یاراحمدی مراجعه می کند بیماری پارکینسون درمان می شود