تمرین درک شفاهی #زبان_فرانسه

42

تمرین درک شفاهی #زبان_فرانسه. ابتدا به توضیحات بنده توجه کنید سپس تمرین را در انتهای توضیحان مشاهده خواهید کرد. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر به صفحه اینستاگرام fransias_avec_milad مراجعه نمایید