کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای | درس۷ :: فنون اقناع-۲

531
تدریس درس هفتم کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای و ادامه‌ی آشنایی با مفهوم «اقناع» و معرفی شش تکنیک اقناعی دیگر رسانه‌ها به همراه پخش مثال‌های تبلیغاتی | معلم این درس حسین غفاری است و با استفاده از محتوای مکمل مدرسه هنر و رسانه آینه تدریس انجام شده است.
از سر نوشت 56 دنبال کننده
pixel