باسواد بودن از دیدگاه یونسکو

4,709
4,709 بازدید
اشتراک گذاری
انواع سواد از نظر یونسکو: یونسکو برای قرن 21، انواع سواد را در 6 گروه سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانه ای، سواد تربیتی و سواد رایانه ای تقسیم نموده است.منبع: عصر ایران
pixel