حمایت ویژه از مشاغل خانگی گامی در راه اقتصاد مقاومتی

283

هنر منحصربه فرد سوزن دوزی سیستان وبلوچستان راهی ویژه برای توسعه کسب و کارهای خانگیست، البته با شرایط کنونی، حمایت تعاونی ها از این هنر زنان استان، حرف اول را میزند.