اخبار هفتگی دنیای بازیهای آنلاین از بازیچی | 28 بهمن

776

این هفته از apex legend و مسابقات پابجی موبایل بازیچی گفتیم و چند تا خبر دیگه براتون آماده کردیم . امیدوارم لدت ببرید.

بازیچی
بازیچی 880 دنبال کننده