تعریف Readability و Typography

13

در این آموزش میتوانید اطلاعات اولیه در زمینه قابلیت خوانایی سایت (Readability) و همچنین Typography کسب نمایید. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1