تقابل اسلام و غرب در حوزه معرفتی 3 /خرد خودبنیاد غرب/

31
دکتر حسین ‎علی رمضانی 15 دنبال‌ کننده
31 بازدید
اشتراک گذاری
عقل در نگاه مادی به عنوان ابزار معرفتی موجب نظام بخشی سیستم ها می شود. مبنایی برای درک حقایق فرض شده و ابواب دیگر معرفتی در این میان از هویت ساقط می شوند. قیاس مبنای حرکت عقل شده و ماده خام قیاس و صغرا و کبرای آن از طبیعت و ماده اخذ می شود .... بحثی مجمل از دکتر رمضانی در خصوص "خرد خودبنیاد" مبنای ظلم غرب و استیلای باطل در جهان امروزی
pixel