بخش چهارم: ضرورت کاربرد EMDR در ایران - دکتر سعید دباغ

206

چرا بعضى از افراد دچار #تروما میشوند؟ موضوعى كه ذهن روانشناسان براى سالها درگیر آن بوده است. تروما یا #آسیب_روانى چیست؟ حوادث تروماساز متعدد در #ایران درمان تروما چیست؟ ضرورت كاربرد EMDR در ایران Instagarm.com/Dr.Saeid.Dabagh #دكتر_سعید_دباغ #حساسیت_زدایى_از_طریق_حركات_چشم_و_بازپردازش #EMDR #Trauma #رواندرمانى #روانشناسى #حال_بد #حال_خوب #ترس #خشم #غم #اضطراب #استرس #سیل #زلزله #آتش_سوزى #پلاسكو #تورم #دلار #ورشكستگى #تصادف #دعوا #قتل #تجاوز #سوءاستفاده_جنسى #درد #مرگ