قهرمانی ردلاین - دور 6 از هفته 18 - دوشنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

678
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال‌ کننده
اسب ردلاین با چابکسواری محمد خوجملی و مالکیت محمد امین آق آتابای توانست در دور 6 هفته 18 - دوشنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های هایدرنجیا و اینسِپْشِن به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال کننده
pixel