آموزش جئوجبرا - جلسه هفتم

2,240

پوزش: هنگام طراحی ویدئو، به اشتباه زاویه ی A3 با C و A2 با B برابر گرفته شده که نادرست است؛ موضوعات این جلسه : آشنایی با ابزار رسم خطوط موازی، علامت گذاری پاره خط ها و زاویه ها، معرفی پنجره ی عبارت ها ی جبری، تغییر ویژگی های اشیاء از قبیل رنگ، سبک و علامت گذاری، الگو برداری از سبک، ایجاد متن در صفحه و ویرایش آن (مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir)

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 284 دنبال کننده