کلیپ مشاهیر پزشکی مدرن ایران- کنپارس - مهاجرت به کانادا

323
کنپارس روز پزشک را به همه پزشکان ایرانی تبریک می‌گوید شرکت کنپارس به حضور پزشکان ایرانی در خارج از کشور به مثابه عاملی برای دانش‌فزایی و ارتقای تخصص پزشکان ایرانی می‌نگرد و امیدوار است از این رهگذر گامی مهم در پیشرفت‌های بیشتر پزشکان ایرانی و همچنین افزایش استاندارهای پزشکی در کشور برداشته شود. روز پزشک را تبریک می گوییم و آرزوی تندرستی برای کسانی داریم که با فداکاری و صبوری، هر روزه جان هزاران نفر را نجات می‌دهند.
pixel