رییس جمهوری در دیدار جانباز ۷۰ درصد فرامرز فاضلی

717
دیدار با خانواده شهدا و جانبازان که در راه حق و کشور جانفشانی کردند، افتخاری برای دولت تدبیر و امید است
pixel