معرفی دروس دوره های MBA و DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

130

توضیحات دکتر محمدمهدی سمواتی در مورد دروس دوره های MBA و DBA مرکز آموزش های کابردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران