اینرسی مهره ها

847
در این آزمایش تعدادی مهره را روی حلقه ای قرار می دهیم و حلقه را روی دهانه بطری طوری قرار می دهیم که مهره ها دقیقاً بالای دهانه بطری قرار داشته باشد. اگر به سرعت حلقه را برداریم آیا مهره ها داخل بطری می افتند؟
چیستا 927 دنبال کننده
pixel