جرم گیری - دکتر سعید قریشی

1,336
در این ویدیو می توانید مراحل جرم گیری را مشاهده کنید. برای اطلاعات بیشتر به آدرس اینستاگرام drghorashi@ یا سایت drsaeedghorashi.com orthodontic.ir idealorthogroup.ir می توانید مراجعه کنید.
pixel