مستند کوتاه دایی حمید من

151
كارگردان: دیبا فلاح صداپیشه: كیارش خرم صداها: احمد یادگار اسلامی پناه،‌ آفاق یادگار اسلامی پناه، محمد یادگار اسلامی پناه، صدیقه یادگار اسلامی پناه تدوین: دیبا فلاح طراح صدا: كیارا خرم اصلاح نور و رنگ: سارا برزگر زیرنویس: كیارا خرم پوستر: دیبا فلاح با تشكر از: طهماسب مهدوی، مهدیه فخار پور، مریم فخار پور،‌ كیوان فلاح، مهیار پور بابایی
pixel