ویژگی های نفاق و منافقین جلسه دهم

47
حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (رحمة الله علیه) موسسه فرهنگی هنری مصابیح الهدی جلسه دهم از مبحث ویژگی های نفاق و منافقین ذکر مصیبت میدان رفتن حضرت امام حسین (علیه السلام)
pixel