نحوه سفارش امضا در سایت خط و قلم

3,876
خط و قلم 1.6 هزار دنبال‌ کننده
امضا جدا از جنبه اعتبار بخشی آن، نماد هویتی از شخصیت افراد است. امضا، داستان شخصیت شما را تعریف میکند. دوست دارید داستان شخصیتتان چطور باشد؟! انتخاب با شماست. برای سفارش امضا در سایت خط و قلم با طراحی لطفعلی خانی ، این فیلم آموزشی را ببینید . KHATOGHALAM.COM
خط و قلم 1.6 هزار دنبال کننده
pixel