مشخصات یک نهالستان شناسه دار - برنامه تلاش سبز

900

برنامه شماره 1114 تلاش سبز - پخش 29 بهمن 1395 از شبکه خراسان رضوی - در این برنامه به یک نهالستان در شهرستان چناران سفر می کنیم و با برخی مشخصات یک نهال خوب آشنا می شویم - تهیه کننده: امیر عرفانیان - کارگردان: سوسن صوفیان - تصویربردار: محمدمتحدی- تدوینگر: طاهره بیات - گوینده: فرشته زنجانی - مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.it کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 169 دنبال کننده