از گربه های آسیب دیده نگهداری کنیم!!

244
انسانی که هدفش خدمت به خداست ممکن است انسان خوبی باشد، اما انسانی که هدفش خدمت به انسان و مخلوقات خداباشد حتما انسان خوبی است. معرفتی نو بیافرین ودر انتظار خدا باش برای شنیدن آفرین
helenrose110 361 دنبال کننده
pixel