روش دوخت انتهای عروسک پس از پر کردن

888
از چنین روشی میتوان برای دوختن قسمت انتهایی عروسک پولیشی پس از پر کردن با الیاف استفاده کرد. فروشگاه آنلاین عروسک ژوپینا joopina.ir
pixel