نحوه محاسبه درصد پورسانت بر اساس تخفیف وارد شده سطری در برنامه آرتا

202
در صورتیکه ویزیتور در فاکتور فروش به کالاها درصد تخفیف سطری داد، براساس تخفیف وارد شده از درصد پورسانت ویزیتور هم کم شود.
pixel