آموزش چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی نظام آماری ايران (اصل دو)

62
در این ویدئو جناب آقای سید جلال‌الدین حسینی، کارشناس ارزیابی کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران، به توصیف اصل دوم از چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی با عنوان «مدیریت ارتباط با کاربران داده‌ها، تأمین‌کنندگان داده‌ها و سایر ذی‌نفعان» می‌پردازند.
pixel