نوشابه دندان را در خود حل می کند

2,955
اسید فسفریک موجود در نوشابه ها دندان شما را تجزیه می کنند. در این کلیپ تصاویری از تجزیه شدن دندان ها را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید.
pixel