فیلم آموزش PLC دلتا دستور کانتر

1,641

در این قسمت شمارش محصولات یک خط تولید توسط plc توضیح داده می شود. محمد اسدی کارشناس فنی دلتا 09226104937