کوهنوردی و نقاشی با آبرنگ در کوه های فرانسه!

219
نقاش و کوهنورد ماهر آمریکایی (Max Romey) با سفر به فرانسه تصمیم به نقاشی مناظری که در ارتفاعات میبیند گرفت و این ویدیو را منتشر کرد... | Ghoghnos.ir
pixel