IELTS Speaking - IELTS Practice Speaking Test, Number 2- Video 12

294
حال که با قسمت های مختلف Speaking در آزمون IELTS آشنا شدید، در ویدئوی «IELTS Speaking-Practice Speaking Test, Number 2» می توانید هر سه قسمت Speaking را در یک آزمون دیگر تمرین کنید. در هر قسمت پرسش هایی از شما می شود و می توانید پاسخ های خود را ضبط کنید و بعد آن ها را بررسی و اشکالات خود را پیدا کنید. قسمت اول حدود 5 دقیقه، قسمت دوم بین 1 تا 2 دقیقه و قسمت سوم بین 4 تا 5 دقیقه زمان لازم دارد. «موسسه عالی زبان های خارجی دانش پژوهان؛ تخصصی ترین مرکز آیلتس در اصفهان» www.dplingo.com @Academyzaban
pixel