معرفی و خرید کتاب شعر سال بابان 1 | استاد علی خلیلی فر

123

کتاب شعر سال بابان یک چیست؟ کتاب شعر سال بابان 1 ، مجموعه ای از بهترین اشعار ، ترانه ها، داستان های کوتاه، دلنوشته ها و بخش های آزاد می باشد، که هنرمندان در سراسر کشور آثارشان را طی فراخوانی ارسال کرده اند و با داوری استاتید برتر، داوری و در یک مجموعه نفیس به چاپ رسیده است. لینک مستقیم این محصول فوق العاده https://www.babanart.com/product/book-poetry-year-baban-one/ برای محصولات دیگر و آموزشهای موفقیت در هنر به BABANART.COM مراجعه کنید. بابان آرت، نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر

pixel