مرکز آموزش مجازی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

217
217 بازدید
اشتراک گذاری
این ویدئو چگونگی تعامل استاد و فراگیر در کلاس های مجازی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان را نمایش می دهد
pixel