پوسیدگی تاج دندان و خدمات پس از عصب کشی

656
656 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

پس از عصب کشی یا درمان ریشه، تاج دندان ضعیف می شود و باید از آن محافظت بیشتری کرد. دکتر هما ازغندی در این مورد توضیح داده است که پس از عصب کشی چه باید کرد.