آموزش کارگاهی پیاده کردن کردن گیربکس 405، پارس سمند روی خودرو

1,860

مستندات PDF و فیلم های تعمیرات انواع موتور و گیربکس و برق و الکترونیک خودرو در کارگیک : https://cargeek.ir

CarGeek.ir
CarGeek.ir 3.1 هزار دنبال کننده