شب ولادت حضرت عباس (ع) 1395 - دکلمه - از عرش خدا نور دو عین آمده است

291

95/02/21 - هیأت علمدار همدان - آقای حسین قادری