تریلر بازی Cyberpunk 2077 با محوریت نمایش سلاح های بازی - زومجی

4,797
بازیکنان در Cyberpunk 2077 می توانند از گونه سلاح های مختلف نظیر سلاح های هوشمند، سلاح های فنی و سلاح های قدرتی استفاده کنند.
pixel