حکم کسی که نزد فالگیر،پیشگو،به اصطلاح دعانویس برود حال باهراسمی که باشد

167
1 سال پیش
# فال
# دعا
# حکم
تزکیه ی نفس 55 دنبال کننده
pixel