حل مثال جایگشت

444
قاسم چنانی 540 دنبال‌ کننده
حل مثال از مبحث جایگشت کتاب ریاضی دهم تجربی و ریاضی
قاسم چنانی 540 دنبال کننده
pixel