پدر اولین شهید مدافع حرم در باهمستان

883

پدر رزمنده، جانباز و ایثارگری که خود در نبرد هشت ساله با دشمن شرکت داشت و فرزندش اولین شهید مدافع حرم لقب گرفت