توضیحات ناظمی درباره توییت معروف "طلوع خواهیم کرد"!

93

صحبت های مازیار ناظمی در خصوص مذاکره با مربیان بزرگ دنیا نظیر مورینیو و کلینزمن و توضیحات در خصوص این توئیت حاشیه ساز

کلاکت اسپرت 11.1 هزار دنبال کننده
pixel