هندسه دیفرانسیل: درس 2: خم های پارامتری - Parametric Curves

273
SajjadLakzian 21 دنبال‌ کننده
درس هندسه ی دیفرانسیل موضعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
SajjadLakzian 21 دنبال کننده
pixel