روز بزرگداشت حکیم عمر خیام گرامی باد

652
در این کلیپ شما یکی از اشعار حکیم عمر خیام نیشابوری به 3 زبان انگلیسی، فرانسوی و فارسی مشاهده میکنید که توسط اساتید مجرب موسسه زبانسرا، خانم دهقانی و خانم شش بلوکی ضبط گردیده است. با تشکر از گروه موسیقی همنوا
pixel