آشنایی با تجهیزات کمان - دستگاه نشانه روی ریکرو

1,716
این مجموعه برای آشنایی با تجهیزات کمان در نظر گرفته شده و با عنوان اصلی A to Z of Archery قابل دسترسی است. قسمت هفتم: دستگاه نشانه روی ریکرو (Sight)
کمان-یار 60 دنبال کننده
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel