آموزش حسابداری و استخدام- من از شهرستان بروجرد آمدم و ناباورانه حسابدار شدم

278
حتماً حتماً ببینید!!! داستان این خانم که به خاطر بیکاری از شهرستان بروجرد به تهران آمد ولی هم اکنون در شهر خودش حسابدار است .
pixel