چگونه یک دمنده بسازیم؟

607

سلام در این فیلم به شما نشان خواهم داد که چگونه یک دمنده با استفاده از لوله PVCبسازیم

creative channel
creative channel 168 دنبال کننده