داریوش فرضیایی عمو پورنگ در برنامه تب تاب باربد بابایی

283
mohammad 887 دنبال‌ کننده
درباره برنامه تب تاب : موضوع گفت‌ وگوهای این برنامه که چالشی و بدون رودربایستی است، توسط یک اتاق فکر طراحی می شود و شامل همه موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... می‌شود. مجری این برنامه چالشی ، باربد بابایی است . دکور این برنامه معلق است و با
mohammad 887 دنبال کننده
pixel